Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và TCVN ISO 9001:2008
Certification of Quality management system according to ISO 9001:2015 and ISO 9001:2008

    ISO 9001 ( cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 ) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 . Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.
    ISO 9001:2015 Quality managemeint systems - Requirements ( Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng - Các yêu cầu ). ~ Đây là phiên bản mới nhất sẽ thay thế phiên bản hiện hành ISO 9001:2008 sẽ hết hạn vào tháng 9/2018.
    Điểm cải tiến của ISO 9001:2015 so với các phiên bản ISO cũ là việc tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro ( giúp các tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi kết quả được hoạch định, đưa ra các kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội khi nó xuất hiện)  đó là :

Nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm các tiêu chí
>>> Hướng vào quan tâm hơn tới khách hàng;
>>> Sự lãnh đạo;
>>> Sự tham gia của mọi người;
>>> Tiếp cận theo quá trình;
>>> Cải tiến;
>>> Quyết định dựa trên bằng chứng;
>>> Quản lý mối quan hệ.

Lợi ích của tổ chức khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
*** Khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;
*** Tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
*** Giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
*** Khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
*** Áp dụng ISO 9001 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như hệ thống ERP ( Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ) và CRM ( Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ với khách hàng )

Polesie Việt Nam cam kết cung cấp đến quý khách hàng những sản phẩm đồ chơi trẻ em mang lại giá trị thực, chất lượng an toàn nhất với chi phí thấp nhất kèm dịch vụ tốt nhất

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và TCVN ISO 9001:2008 đồ chơi cho bé Polesie

popup

Số lượng:

Tổng tiền: