Polesie Toys - Thương hiệu uy tín tại Ba Lan

Polesie đã được trao chứng nhận Family Brand 2018 tại Ba Lan để ghi nhận những nỗ lực của công ty nhằm cải thiện chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

    Danh hiệu Thương hiệu Gia đình được trao tặng bởi Viện Phát triển Thương hiệu Ba Lan. Giải thưởng công nhận các công ty với sự không ngừng nỗ lực, phấn đấu cải thiện các tiêu chuẩn chất lượng, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc thúc đẩy đổi mới và phát triển công nghệ.

Các mục tiêu chí của Thương hiệu uy tín này là những tiêu chuẩn được đảm bảo, tuân thủ các công nghệ và trình độ nhân sự với các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: