Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2010 và TCVN ISO 14001: 2015
Certification of environment management system according to ISO 14001: 2004 and ISO 14001: 2015

    Tiêu chuẩn ISO 14001 tạo ra tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý môi trường ( EMS ). Nó không yêu cầu nhà nước cho thực hiện về môi trường, nhưng đầu ra là khung cho công ty hoặc tổ chức có thể theo dõi việc thực hiện EMS. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn cải thiện nguồn lực hiệu quả, giảm chất thải, cắt giảm chi phí. Sử dụng tiêu chuẩn ISO 14001 có thể cung cấp hệ thống quản lý công ty, nhân viên cũng như là các bên liên quan bên ngoài rằng tác động môi trường được đo lường và cải thiện . ISO 14001 cũng có thể được tích hợp với chức năng quản lý khác và hỗ trợ các công ty trong việc đáp ứng các mục tiêu về môi trường và kinh tế của họ.
ISO 14001, như với tiêu chuẩn ISO 14000 khác, là tự nguyện ( IISD 2010 ), với mục đích chính là hỗ trợ các công ty việc cải thiện liên tục môi trường của họ, trong khi tuân thủ bất kỳ luật áp dụng. Các tổ chức chiệu trách nhiệm thiết lập mục tiêu và phương pháp thực hiện, với tiêu chuẩn hỗ trợ họ trong mục đích gặp gỡ và trong việc hiệu chỉnh và đo lường ( IISD 2010 ).
    Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho các cấp khác trong công ty, từ cấp tổ chức xuống cấp sản xuất và dịch vụ (RMIT University). Thay vì tập trung vào các biện pháp và mục tiêu của hoạt động môi trường chính xác, những điểm nổi bật tiêu chuẩn mà một tổ chức cần là làm gì để đạt được mục tiêu ( IISD 2010 )

    ISO 14001 được biết đến như là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chung - Bao gồm :
*** Cho các Công ty Đa quốc gia lớn ~ MQF INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED
*** Công ty có rủi ro cao cho đến các tổ chức dịch vụ có rủi ro thấp
*** Sản xuất, quy trình, và các dịch vụ ngành công nghiệp, bao gồm cả chính quyền địa phương
*** Tất cả các ngành công nghiệp bao gồm cả công cộng và tư nhân
*** Các tổ chức sản xuất thiết bị và các nhà cung cấp của họ ~ Polesie Toys ~ Belarus ~ Châu Âu

 Polesie Việt Nam cam kết cung cấp đến quý khách hàng những sản phẩm đồ chơi trẻ em mang lại giá trị thực, chất lượng an toàn nhất với chi phí thấp nhất kèm dịch vụ tốt nhất

    Tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá định kỳ bởi ISO để đảm bảo họ vẫn đáp ứng yêu cầu thị trường. Ủy ban ISO cuối cùng quyết định việc sửa đổi là cần thiết. Phiên bản mới được dự kiến vào cuối năm 2015. Sau khi chỉnh sửa đã được công bố, các tổ chức chứng nhận được một giai đoạn chuyển tiếp ba năm để điều chỉnh hệ thống quản lý môi trường của họ với phiên bản mới của tiêu chuẩn. Các phiên bản mới của ISO 14001 là sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất môi trường chứ không phải là để cải thiện hệ thống quản lý bản thân.

 

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2010 và TCVN ISO 14001: 2015 đồ chơi cho bé Polesie Toys

popup

Số lượng:

Tổng tiền: