Chứng nhận QUACERT Việt Nam từ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG cấp phép cho Đồ Chơi Trẻ Em Polesie Việt Nam

QUACERT là 1 tổ chức chứng nhận đầu tiên của quốc gia Việt Nam được thừa nhận trên phương diện Quốc tế.
- Chứng nhận hợp chuẩn của QUACERT được tổ chức JAS-ANZ của chính phủ Australia và New Zealand công nhận và có giá trị trong nước và quốc tế.
- Đồ chơi trẻ em Polesie Việt Nam được tổ chức QUACERT chứng nhận được quyền mang Dấu Chất lượng Việt nam và Dấu công nhận của JAS-ANZ.
- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt nam ( TCVN ), tiêu chuẩn nước ngoài ( JIS, ASTM, GOST, GB,… ), tiêu chuẩn khu vực ( EN, CEN,… ), và tiêu chuẩn quốc tế ( ISO, IEC,… ).

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 1

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 2

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 3

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 4

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 5

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 6

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 7

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 8

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 9

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 10

popup

Số lượng:

Tổng tiền: